Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in gegaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En in een aantal gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Intermail houdt alle ontwikkelingen goed in de gaten en adviseert graag.

Meldplicht datalekken-Intermail

Meer weten? Neem contact op met Intermail: 0252 – 673866

Copyright 2018 Intermail BV | Algemene voorwaarden | Website by 2xCeed |